a a a

Sylabus - Cerkiewny ustaw

 Program zajęć z "Ustawu" Szkoły Języka Cerkiewnosłowiańskiego i Śpiewu 

Ks. Bazyli Sawczuk
 
 Pierwszy rok
I spotkanie - październik
Wprowadzenie. Podstawowe informacje o ustawie. Rok liturgiczny, cykl roczny i cykl paschalny
 
II spotkanie - listopad
Święta w Cerkwi i cykl świąt w skali rocznej. Tygodniowy cykl. Dobowy cykl nabożeństw.
 
III spotkanie - grudzień
Podstawowe informacje o nabożeństwach. Czasy. Nabożeństwa Bożego Narodzenia i Chrztu Pańskiego
 
IV spotkanie - styczeń
Podstawowe informacje o nabożeństwach, wieczernia, powieczerie. Księgi liturgiczne 
 
V spotkanie - luty
Księgo liturgiczne. System głasów  Wielki Post – nabożeństwa pierwszego tygodnia postu
 
VI spotkanie – marzec
Nabożeństwo jutrzni - wprowadzenie. Nabożeństwa wielkiego postu
 
VII spotkanie – kwiecień
Wielki Tydzień i Pascha
 
VIII spotkanie - maj
Nabożeństwo wieczerni. Nabożeństwa okresu paschalnego
 
IX spotkanie czerwiec
Nabożeństwo wieczerni. 
 
Drugi rok
 
I spotkanie - październik
Wieczernia. Wprowadzenie w nabożeństwa wsienosznoho bdienija 
 
II spotkanie - listopad
Nabożeństwo jutrzni
 
III spotkanie - grudzień
Wielkie powieczerie i jutrznia Bożego Narodzenia i Chrztu Pańskiego
 
IV spotkanie - styczeń
Nabożeństwo jutrzni. Polijelej
 
V spotkanie - luty
Niedziele przygotowawcze przed wielkim postem Sobota przed niedzielą o sadzie ostatecznym
 
VI spotkanie – marzec
Naborzeństwa wielkopostne. Czasy i wielkie powieczerz
 
VII spotkanie – kwiecień
Wielki Tydzień i Pascha
 
VIII spotkanie - maj
Wsienosznoje okresu paschalnego
 
IX spotkanie czerwiec
Nabożeństwa Wozniesienija i Piędziesiatnicy
 
Trzeci rok I spotkanie - październik
Wsienosznoje sobotnie – zajęcia praktyczne przygotowanie nabożeństwa
 
II spotkanie - listopad
Wsienosznoje Wwiedienija - zajęcia praktyczne przygotowanie nabożeństwa
 
III spotkanie - grudzień
Nabożeństwa Bożego Narodzenia i Chrztu Pańskiego – przygotowanie do nabożeństw zajęcia praktyczne
 
IV spotkanie - styczeń
Podstawowe informacje o nabożeństwach, wieczernia, powieczerie. Księgi liturgiczne 
 
V spotkanie – luty
Nabożeństwa wielkiego postu. Liturgia Uprzedniopoświęconych Darów - zajęcia praktyczne
 
VI spotkanie – marzec
Nabożeństwa wielkiego Tygodnia – zajęcia praktyczne
 
VIII spotkanie - maj
Nabożeństwa okresu wielkanocnego
 
IX spotkanie czerwiec
Nabożeństwa wsienosznoho bdienija