Znajdujesz sie na: Strona główna » Wykładowcy
a a a

Wykładowcy

ks. dr Piotr Nikolski (język cerkiewno-słowiański - wymowa synodalna

ks. Bogdan Repeła (język cerkiewno-słowiański - wymowa halicka,

ustaw cerkiewny)

ks. Bazyli Sawczuk - (ustaw cerkiewny)

ks. Lubomir Worhacz - (śpiew  liturgiczny) - ur. w Szprotawie 05.01.1970 r. W 1995 r. zakończył studia na Wydziale Teologii Prawosławnej w Preszowie Uniwersytetu P.J.Šafarika w Koszycach na Słowacji. W 1997 r. z rąk Jego Ekscelencji Jeremiasza Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego przyjął święcenia diakońskie (24. sierpnia) i kapłańskie (31. sierpnia). Od 06. września 1997 r. do dnia dzisiejszego pełni funkcję proboszcza Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy.

ks. Tomasz Mędrycki - (śpiew liturgiczny)

Anna Andrianow (teoria śpiewu, śpiew liturgiczny, chór) - absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu; od 2011 r. dyrygent młodzieżowego chóru Diecezji Wrocławski-Szczecińskiej „Błahodar”.