Znajdujesz sie na: Strona główna


Szkoła została założona z inicjatywy arcybiskupa Jeremiasza. Działa od 2010 roku.

Z błogosławieństwa arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego Jerzego kontynuuje działalność. 

Podczas zjazdów, które odbywają się raz w miesiącu, chętni uczestniczą w zajęciach czytania w języku cerkiewnosłowiańskim (w wymowach synodalnej i halickiej), śpiewu liturgicznego, teorii muzyki i ustawu cerkiewnego.

Celem działalności szkoły jest wykształcenie nowych kadr psalmistów, którzy w przyszłości wzięliby na siebie odpowiedzialność związaną z organizacją śpiewu i czytań liturgicznych w parafiach diecezji wrocławsko-szczecińskiej PAKP.